• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/TrabzonBasket
  • https://www.twitter.com/TrabzonBasket
  
Üyelik Girişi
Bölümler

Gürbüz Gürbüzoğulları
ggurbuzogullari@gmail.com
PERFORMANS TEŞHİSİ
12/10/2015
 
 
 
 
 
 
 
 ggurbuzogullari@gmail.com

 

   


PERFORMANS TEŞHİSİ VE PERFORMANS KONTROL YÖNTEMLERİ
Enformasyon Sistemleri
Spor antrenmanında üç değişik enformasyon sistemi vardır. Her üç yöntem de, antrenman kapsamlarının gözden geçirilerek kontrol edildiği ve değerlendirildiği bir antrenman düzenlemesine hizmet eder. Enformasyon sistemleri, antrenörün sporcuya  verdiği enformasyonun zamanına göre farklılık gösterir:
 
" Eş zamanlı enformasyon "da ( veya " çabuk enformasyon "da ), cevap, sporcunun egzersiz uygulamaları ile eş zamanlı olarak verilmelidir.
" Hızlı enformasyonlar " egzersizin sona ermesinden itibaren 5 – 30 saniye arasında bir süre içerisinde, yani egzersizden hemen sonra verilen cevaptır.
Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi için süre gerektiğinden, antrenman bitimini izleyen saatler ve günler sonra verilen cevaplar " geç enformasyonlar " olarak tanımlanır.
         İlk aşamada eş zamanlı ve hızlı enformasyon yöntemleri ile hareket süreçleri ve teknikleri kontrol edilirken, diğer taraftan geç enformasyonlar ile kondisyonel antrenman kapsamlarının belirlenmesi, çeşitli enformasyon sistemlerinin uygulanması için önemli bir karar ölçütüdür.
 
         Hızlı Enformasyon Sistemleri
         Hızlı enformasyonun metod prensibi, sporcunun uyguladığı hareketler ile ilgili kendi enformasyonlarının ve antrenörün sübjektif hareket gözlemlerinin, objektif ve dış enformasyonlar ile tamamlanmasıdır. Sporcunun hareket uygulamasını hafızasında tutabilmesi için cevap
·        kısa ve anlaşılır olmalı ve
·        olabildiğince çabuk verilmelidir.
Sporcu, hareket sonu ve cevap arasındaki süre zarfında, yapılan egzersiz ile ruhsal olarak meşgul olmalıdır.
Enformasyon, değişkenlikleri sayesinde öğrenme sürecine farklı etkilerde bulunabilen unsurlara ayrılabilir. Bunlar öncelikle kapsam, frekans ve sürenin yanısıra enformasyonun doğruluğu ve enformasyon tarzıdır.
 
Hızlı Enformasyon Unsurları
         Enformasyon kapsamı
         Enformasyon frekansı
         Enformasyon süresi
         Enformasyon doğruluğu
         Enformasyon değişimi
   
         Enformasyon kapsamı
         Cevabın içeriği, hareketin en önemli unsurlarını kapsamalıdır. DJACKOV' a göre:
         " Hareket yeteneklerinin mükemmelleştirilmesi için, düzeltme niteliği taşıyan enformasyon içeriğinin, hareket koordinasyonunun başlıca parametreleri, aşamaları ve elemanları ile sıkı bir uyum içinde bulunması gerekmektedir. Bunlar, hareketlerdeki oto kontrolü ve düzeni sağlayan üstün spor tekniği için gerekli yapısal – dinamik temeli oluştururlar.
 
         Burada, enformasyonların sporcu için anlaşılır ve bu suretle algılanarak değerlendirilebilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, dikey atlamadaki bir kuvvet kontrolünün atlama kuvvetleri ile ilgili enformasyonlar dikkate alınarak denenmesi akılcı bir yöntem değildir. Örneğin atlama yüksekliği gibi, bir mekanın tüm özellikleri, bilinç ile daha iyi algılanabilir. Bu sayede, atlama yüksekliğinin gerektirdiği atlama gücünün kontrolü sağlanır.
         Yukarıda belirtilen hareket koordinasyonu kadar önemli bir diğer husus ise hareket ritmidir. Enternal bir hareket ritmi sporcunun hareketini kontrollü olarak tamamlamasını ve hareket sürecinin önemli düğüm noktalarına konsantre olmasını kolaylaştırır.
         Hızlı enformasyon yoluyla reaktif devrenin tamamlanması için, her spor dalındaki ritm yapısını etkileyen önemli parametrelerin araştırılması gereklidir. Örneğin biyomekaniğin kinematik yöntemleri gibi bilimsel yöntemler ve teşhis yöntemleri bu amaca yönelik olarak uygulanabilir.
 
                   Enformasyon Frekansı
         Enformasyon frekansı, hareketlerin tamamlanmasını izleyen enformasyon sıklığını tanımlar. Enformasyonun tamamlanan her egzersizden sonra sağlandığı " mutlak " enformasyon frekansı ve farklı reaktif devrelerin meydana gelebildiği kısmi enformasyon frekansı, birbirinden farklı iki enformasyon frekansıdır.
         BERNIN ve KIRCHNER'in araştırmaları sonunda, reaktif devre frekansının doğru uygulanmasına yönelik aşağıdaki prensipler belirlenmiştir:
·        Acemi antrenmanında çok sayıda enformasyon doğrulanmalı ve yönlenme yardımı verilmelidir.
·        Öğrenen kişi iç enformasyon ve düzenleme mekanizmalarından zamanla daha fazla yararlanacağından dolayı, öğrenme sürecinde kaydedilen ilerleme ile birlikte mutlak enformasyon frekansında çeşitli kısmi enformasyon yapılarının lehine bir azalma olacaktır.
·        Artan öğrenme düzeyi ile birlikte enformasyon frekansı azaldıkça, öğrenme sürecinde daha fazla ilerleme kaydedilecektir.
·        Ancak burada motor görev tespitinin motor görev bütünlüğü dikkate alınmalıdır. Daha kompleks görevler bir üst reaktif devre gerektirirler.
·        Öğrenme sürecinde ilerleme kaydedilmesi için en etkin yol, sporcunun enformasyon doğrulama frekansını kendisinin seçmesidir, çünkü bu sayede enformasyonların değerlendirilmesinde motivasyon ve kapasite unsurlarından en iyi şekilde yararlanılabilir.
 
Enformasyon Süresi
         Enformasyon verme zamanlarının kesin ayırımı için üç farklı çıkış noktası bulunmaktadır:
Toplam zaman aralığı, tamamlanan iki hareket arasındaki süredir. Bu nicelik, ihtiyaç duyulan rejenerasyon süresi ve yüklenmenin değerlendirilmesi için gerekli zamana bağlıdır.
Ön zaman aralığı, enformasyonun verilme anı ve bunu izleyen egzersizin başlangıcı arasındaki süredir. Ön zaman aralığının doğru seçilmesi, hareketin tamamlanması esnasında ön enformasyonların doğru değerlendirilmesini ve uygulamaya geçirilmesini sağlar.
Son zaman aralığı, hareketin uygulanması ve cevap arasındaki süredir.
Son zaman aralığında süresi genel olarak olabildiğince kısa tutulmalıdır. Ancak, beş saniyenin altında süreler hem ön hem de son zaman aralığında performansı azaltan bir etkide bulunurlar, çünkü bu zamana rastlayan iç değerlendirme mekanizmaları henüz tamamlanmamış olacaktır.
BAUER hızlı enformasyonun farklı unsurlarını değiştirerek aşağıdaki metodsal görüşleri tespit etmiştir:
·        Enformasyon doğruluğu, artan beceri düzeyi ile daha da önem kazanır.
·        Tamamıyla bireye özgü performans karşılaştırması ile, ( henüz tamamlanmış olan egzersiz ile daha önce yapılan uygulamaların karşılaştırılması ) kendini tahmin edebilme kapasitesi büyük ölçüde gelişir.
·        Enformasyonlar açıkça anlaşılır bir şekilde hazırlandıkları taktirde daha başarılı olurlar.
·        İdeomotor antrenmanın özellikleri hızlı enformasyon süreçlerine başarılı bir şekilde entegre edilebilirler.
·        Hızlı enformasyonlar içerik olarak sağlıklı, doğru frekansta ve uygun zamanda verilmedikleri taktirde etkisiz kalırlar. Burada her şeyden önce sporcunun bireysel özellikleri dikkate alınmalıdır.
FARFEL hızlı enformasyon sistemlerini, mekan ölçüleri, hareket hızı, tepkisel hareketin zamanı, münferit hareketlerin zamanı ve hareketlerin ritmi, kas gerilimi ve performans kapasitesi ile ilgili enformasyonlar olarak teknik bakış açılarına ayırmaktadır.
 


2489 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Psikofizik Parametreler - 26/08/2017
Psikofizik Parametreler
Hormon Tespitleri - 08/08/2017
Hormon Tespitleri
Teknik – Taktik Spor Dalları - 02/08/2017
Teknik – Taktik Spor Dalları/Oyun Türü Spor Dalları
KAN LAKTATININ BELİRLENMESİ - 08/01/2016
Çeşitli Spor Dallarında Kan Laktat Düzeyinin Önemi ve Kan Laktatının Belirlenmesi İle Performans Kontrolü İmkanları
SPOR – MOTOR TESTLERİ - 22/11/2015
Bireysel spor – motor yetenek ve beceri düzeyinin görgül olarak sınırlandırılabilir bir veya bir çok özelliğinin araştırılmasını amaçlayan ve standart koşullar altında uygulanabilen rutin bir yöntemdir.
Mekan Ölçüleri İle İlgili Enformasyonlar - 06/11/2015
Örneğin, eskrimde isabet derecesini belirlemek amacıyla, hedef tahtası taşıyan bir kukla hazırlanmış veya rakibin göğsünde bir hedef tahtası tespit edilmiştir.
ENERJİ HAZIRLAMA MEKANİZMASI - 29/09/2015
Organizmanın yaşayabilmesi, sürekli olarak enerji ile beslenmesine bağlıdır.
ANTRENMAN, YORULMA VE YENİLENME - 26/03/2014
Antrenman, yorulma ve rejenerasyon bütünlüğüne değinilmeden önce, farklı terimleri anlamları itibarıyla birbirinden açık olarak ayırabilmek için, bir kavram açıklaması yapılmalıdır.
PERİYODİKLEŞTİRME ŞEMASI - 05/03/2014
İçerikleri, yöntemleri vs. ile birlikte her antrenman ünitesi, uzun yıllara dayanan, geniş kapsamlı ve yüksek bireysel performansı amaçlayan bir hazırlanma sürecinin birer parçasını oluşturur.
 Devamı