• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/TrabzonBasket
  • https://www.twitter.com/TrabzonBasket
  
Üyelik Girişi
Bölümler

Gürbüz Gürbüzoğulları
ggurbuzogullari@gmail.com
SPOR – MOTOR TESTLERİ
22/11/2015
  ggurbuzogullari@gmail.com

   

 

SPOR – MOTOR TESTLERİ

NEUMAIER’e göre bir spor – motor testi ( SMT );
“Bireysel spor – motor yetenek ve beceri düzeyinin görgül olarak sınırlandırılabilir bir veya bir çok özelliğinin araştırılmasını amaçlayan ve standart koşullar altında uygulanabilen rutin bir yöntemdir. Test sonucu, bireysel ( veya gruba özgü ) özelliklerin relatif belirginlik dereceleri hakkında olası en nitel belirlemeye imkan vermelidir ”.
spor – motor testleri, performans kontrolü çerçevesinde bir antrenman süresinin hem başında, hem de hemen sonrasında aktüel performans durumunun gözden geçirilmesi için bir temel oluştururlar. Böylece, yapılan antrenmanın etki derecesi ile ilgili enformasyonları ve daha sonraki antrenman planlaması için bir temel tespit edilmesini sağlarlar. Bir spor – motor testi, spor performans antrenmanında mümkün olduğunca düzenli olarak uygulanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:
• Uygulanmaları ve değerlendirilmeleri için çok kısa bir süre ve az sayıda cihaz gerekmelidir.
• Antrenman seyrine engel değil, aksine entegre edilmiş olmalıdırlar. Hazırlık amaçlı antrenman periyotlarında, yüksek yoğunluktaki yüklenmeler olarak, antrenman kapsamına dahil edilmelidirler.
• Antrenman ve karşılaşma davranışlarına olumsuz etkide bulunmamalıdırlar.
• Hızlı enformasyon aracı olarak uygulandıklarında ideal bir yöntem olmalıdırlar.
Diğer test yöntemleri gibi, spor – motor testleri de bilimsel nitelik ölçütlerine uygun olmalıdır:
“ Objektiflik ” ölçütü, testlerin, araştırmanın uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması açısından, araştırmacıdan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini tanımlar.
“ Güvenilirlik ” ölçütü, belli bir özelliğin ölçüm doğruluğu ile ilgilidir. Bir test, yeniden tekrarlanması durumunda, birbirine yakın sonuçlar vermelidir.
“ Geçerlilik ” ölçütü, bir testin ölçtüğü özellikleri gerçekten kapsayıp kapsamadığını belirler.
Yukarıda belirtilen temel nitelik ölçütlerinin yanı sıra, bir çok ek nitelik ölçütleri de bulunmaktadır.
BALLREICH’a göre, “ ekonomiyi ”, yani bir testin uygulanma kolaylığını;
• kısa uygulama süresi
• az cihaz ihtiyacı
• kolay kullanım
• grup testi olarak uygulanabilirlik
• hızlı ve rahat değerlendirilme olanağı
gibi ölçütler belirler.
LEINERT, bir testin “ normlaştırılması ” ile, her test sonucunun bir ilgi sistemi altında sıralandırılmasına imkan veren bilgileri tanımlamaktadır.
Bir test, ancak, aynı özelliği ölçen bir paralel testin bulunması durumunda, “ karşılaştırılabilirlik “ niteliği kazanır. Karşılaştırma, güvenilirlik ve geçerlilik ölçütlerinin kontrol edilmesini sağlar.
Spor – motor testler, münferit testler ( elemanter testler ) ve test sistemleri olarak ikiye ayrılır.
Elemanter testler ile, tek bir test görevi ile teşhis konabilen özellikler araştırılır. Kuvvet ve esnekliğin çeşitli görüntü biçimleri buna örnek gösterilebilir.
Test sistemleri, bir özellik bütünlüğünün ölçüldüğü münferit test kombinasyonlarıdır. Test sistemleri, test profilleri ( münferit testler büyük ölçüde bağımsızdır ) ve test bataryaları ( münferit testler ortak bir araştırma hedefi çerçevesinde uygulanırlar ) olarak ikiye ayrılır.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan diğer test metod alanları da bulunmaktadır. Örneğin:
• Teşhis amaçlı testler ( uygunluk testi ),
• Kişisel özelliklerin belirlenmesine yönelik testler ( dayanıklılık ve form testleri ),
• Uygulanan kişi sayısına göre belirlenen testler ( grup testleri, bireysel testler ).
Spor – motor testleri çeşitli alanlarda uygulanır.

Analiz üniteleri

Genel motor yetenekleri spor dalına özgü motor yetenekleri Gelişim teşhisi örneğin, gelişim testleri örneğin, spor dalına özgü
yetenek testleri yetenek testleri

Öğrenme teşhisi örneğin, motor öğrenme örneğin, antrenman ve öğrenme
Yeteneğinin ölçüm esnasında kaydedilen ilerlemenin
testleri ölçüm testleri

Performans teşhisi örneğin, kondisyon testleri örneğin, oyun performans testleri
Koordinasyon testleri

Bunun dışında araştırma planının türüne göre, yatay ve uzunlamasına kesitlerdeki teşhis varsayımlarına tasnif edilebilirler.
Kondisyon ve koordinasyon testleri alanlarına ayrılan çok sayıda standart spor – motor testi bulunmaktadır. Koordinasyon testleri alanındaki standart spor – motor testlerine;
• çocuklar için Hamm – Marburg Vücut Koordinasyon Testi ( HKMTK ) ( KIPHARD ),
• çocuklar için Vücut Koordinasyon Testi ( KTK ) ( SCHILLING ) veya,
• Lincoln – Oseretzky Testi ( EGGERT )
örnek olarak gösterilebilir.
Kondisyon testleri alanındaki standart spor – motor testlerinden bazıları şunlardır:
• Maggling Kondisyon Testi ( RUEGSEGGER ),
• Almanya Demokratik Cumhuriyeti Onluk Testi ( STÜBLER ) veya,
• Standart Form Testi ( KIRSCH ).3870 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Psikofizik Parametreler - 26/08/2017
Psikofizik Parametreler
Hormon Tespitleri - 08/08/2017
Hormon Tespitleri
Teknik – Taktik Spor Dalları - 02/08/2017
Teknik – Taktik Spor Dalları/Oyun Türü Spor Dalları
KAN LAKTATININ BELİRLENMESİ - 08/01/2016
Çeşitli Spor Dallarında Kan Laktat Düzeyinin Önemi ve Kan Laktatının Belirlenmesi İle Performans Kontrolü İmkanları
Mekan Ölçüleri İle İlgili Enformasyonlar - 06/11/2015
Örneğin, eskrimde isabet derecesini belirlemek amacıyla, hedef tahtası taşıyan bir kukla hazırlanmış veya rakibin göğsünde bir hedef tahtası tespit edilmiştir.
PERFORMANS TEŞHİSİ - 12/10/2015
Spor antrenmanında üç değişik enformasyon sistemi vardır. Her üç yöntem de, antrenman kapsamlarının gözden geçirilerek kontrol edildiği ve değerlendirildiği bir antrenman düzenlemesine hizmet eder.
ENERJİ HAZIRLAMA MEKANİZMASI - 29/09/2015
Organizmanın yaşayabilmesi, sürekli olarak enerji ile beslenmesine bağlıdır.
ANTRENMAN, YORULMA VE YENİLENME - 26/03/2014
Antrenman, yorulma ve rejenerasyon bütünlüğüne değinilmeden önce, farklı terimleri anlamları itibarıyla birbirinden açık olarak ayırabilmek için, bir kavram açıklaması yapılmalıdır.
PERİYODİKLEŞTİRME ŞEMASI - 05/03/2014
İçerikleri, yöntemleri vs. ile birlikte her antrenman ünitesi, uzun yıllara dayanan, geniş kapsamlı ve yüksek bireysel performansı amaçlayan bir hazırlanma sürecinin birer parçasını oluşturur.
 Devamı